1. ระบบบัตรสมาชิกแบบหลายมูลค่าและเก็บข้อมูลในบัตร
โดยระบบจะบันทึกข้อมูลลงในบัตร Mifare 1K

 

   ตัวอย่างบัตร Mifare

2. บัตร 1ใบสามารถรับรองได้ 7 มูลค่า มูลค่านั้นสามารถ
ใช้แทนจำนวนเงินหรือจำนวนครั้งสามารถหักมูลค่าออก
และสามารถใส่เพิ่มเติมได้

ตัวอย่างโครงสร้างบัตร Mifare

3. ข้อมูลทุกอย่างเก็บในบัตรเช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตร
ประชนชน ที่อยู่ วันเกิด วันออกบัตร วัดหมดอายุ เป็นต้น
ส่วนคอร์สนั้นจะเก็บชื่อคอร์สวันหมดอายุคอร์สมูลค่าคอร์ส

เครื่องทาบบัตรหรือAccess Control

4.สามารถใช้งานร่วมกับ ARC122U NFC Reader ได้

5. สามารถใช้ทำบัตร Member Card , Gift Card, Gift Voucher
บัตรเติมเงินเป็นต้น

*ธุรกิจที่เหมาะกับบัตรประเภทนี้ได้แก่ สปาเสริมความงาม ฟิตเนต โยคะ หรือธุรกิจใดๆที่ต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดเป็นต้น