ข้อเปรียบเทียบเมื่อพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลกับระบบออฟเซ็ท

การพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล
สามารถพิมพ์บนกระดาษหนาได้เช่นขนาด
230-300 แกรม และพิมพ์ลงบนกระดาษมันวาวได้เหมาะกับการพิมพ์จำ
นวนน้อยๆซึ่งถ้าพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทแล้วราคาจะค่อนข้างสูงกว่ามาก

การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท
เป็นระบบที่นิยมใช้ในการทำใบปลิวอยู่มาก
ณ ปัจจุบันมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยมให้สีสรรค์สวยงามพิมพ์กับกระดาษ
ได้หลากหลายยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะราคาก็จะยิ่งถูกลงด้วย