บทความนี้เราจะมาเลือกชนิดและความหนาของบัตรให้ถูกต้องเหมาะสมกับการ
ใช้งานจะได้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป เลือกชนิดไหน อย่างไร เรามาดูกันครับ

1.บัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 400 แกรม
เหมาะสำหรับใช้แล้วทิ้งเช่นบัตรเติมเงินโทรศัพท์ บัตรชิงรางวัล บัตรชั่วโมง
อินเตอร์เน็ตหรือบัตรเติมเงินเข้าระบบต่างๆเป็นต้น

2.บัตรพีวีซี 0.3 มม.
เหมาะสำหรับทำบัตรพนักงานที่มีจำนวนพนักงานเข้า-ออกงานอยู่ประจำหรือ
ใช้ควบคู่กับบัตร access control แต่เนื่องจากบัตร access control นั้นราคาค่อน
ข้างสูงหากจะพิมพ์ข้อมูลลงบัตรโดยตรงราคาพิมพ์ค่อนข้างสูงหากพนักงาน
ท่านนั้นออกจากงานไปท่านก็จะไม่สามารถนำบัตร access control นั้นมาใช้ต่อ
ได้อีกแต่หากท่านพิมพ์ลงบนบัตรพีวีซี 0.3 แล้วนำมาติดเทปกาวสองหน้าเข้า
กับบัตร access control เวลาพนักงานลาออกท่านยังสามารถลอกบัตรพีวีซี 0.3
ออกจากตัวบัตร access control แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยแค่พิมพ์ข้อมูล
ลงบนบัตรพีวีซี 0.3 ใบใหม่แล้วติดลงไปนั้นจะช่วยให้ท่านประหยัดเงินได้แล้ว
  และบัตรประเภทนี้ยังสามารถพิมพ์เป็นบัตรเติมเงินที่มีลวดลายต่างๆน่าเก็บ
สะสมเป็นคอลเล็คชั่นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระต่างๆได้อีกด้วย

2.1บัตรพีวีซี 0.5 มม.
  เหมาะสำหรับใช้เป็นบัตรสมาชิกทั่วๆไปสามารถควบคู่กับโปรแกรมหรือเครื่อง
บันทึกข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างได้เช่น บาร์โค๊ด(Bar Code) คิวอาร์โค๊ด
(QR Code) รันนิ่งนัมเบอร์ตัวเรียบ

2.2บัตรพีวีซี 0.76 มม.
   สามารถทำบัตรได้ทุกชนิดเช่น บัตรเมมเบอร์ที่ต้องการความสวยงามหรูหรา
โดดเด่น บัตรเข้างาน บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรรับประกัน บัตรข้าราชการ บัตร
สะสมแต้ม บัตรโทรศัพท์ บัตร 0.76 จึงเหมาะสมกับงานทุกชนิดอย่างลงตัว
ด้วยความหนาของบัตรนี้ยังสามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆลงบนบัตรเพื่อการใช้
งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่น แถบแม่เหล็ก สำหรับบันทึกข้อมูลไว้ในบัตร พิมพ์
อักษรนูน พิมพ์ฟอยล์เงิน ฟอยล์ทอง เคลือบร้อนได้ทุกชนิดโดยไม่งอเสีย
รูปทรง และยังสามารถทำบัตรพนักงานได้เช่นกัน เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้พบเห็นพนักงานของท่านได้อีกด้วย
  หากท่านต้องการพิมพ์บัตรที่ต้องการความปลอดภัยที่ป้องกันการลอกเลียน
แบบทางเรามีบริการการพิมพ์ที่ใช้เทคนิคเฉพาะเช่น Under UV , Hologram
หรือการพิมพ์พิเศษอีกมากมายสามารถโทรหาเราได้ตลอด ยินดีให้คำปรึกษา
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับ